اخبار
سورنا مرغ
فروش بهاره نیمچه مرغ

طرح فروش نیمچه مرغ بومی اصلاح شده شرکت سورنا مرغ

شروع فصل بهار زمان مناس...

سورنا مرغ
اغاز فروش مرغ پایان دوره گله های مادر

آغاز فروش گله های مرغ مادر که تخم مرغ تولیدی آنها برای جوجه کشی استفاده میشود

...

سورنا مرغ
جوجه یکروزه و بالاتر با واکسیناسیون استاندارد

  

گله از نژاد قرمزایسلندی گرفته شده است و غالب گله به رنگ سرخ...

تلگرام اینستاگرام