لیست قیمت‌های سورنا مرغ
# محصول قیمت (تومان) توضیحات
1 مرغ گلپایگان پایان دوره ۴۵۰۰ مرغ پایان تولید قیمت کیلویی ۴۵۰۰ سن مرغا در حال حاضر یکساله است
2 جوجه مرغ نیمچه باوزن ۵۰۰گرم ۷۵۰۰ جوجه نیمچه بیستایی نژاد اصلاح شده
3 جوجه مرغ نیمچه ۵۰۰گرمی ۷۵۰۰ جوجه نیمچه بیستایی نژاد اصلاح شده
4 جوجه مرغ نیمچه وزن ۷۰۰گرمی ۸۵۰۰ نژاد اصلاح شده. گلپایگان سن این پرنده ۷۰روزه است
5 جوجه مرغ نژاد بلک پلاس ۵۰۰گرمی ۸۵۰۰ نژاد بلک پلاس ترکیب شده از نژاد بلک استار و نژاد مشکی گلپایگان و نژاد جهادی با راندمان تولید بهتر و وزن گیری بیشتر
6 جوجه یک ماهه نژاد گلپایگان ۵۵۰۰ تمام واکسن ها دریافت شده برای اطلاع از نوع واکسن ها به بخش مقالات مراجعه کنید
7 جوجه بلک پلاس ۳ماهه ۱۵۰۰۰ اصلاح شده از گله های مرغ مادر.نژاد گلپایگان .نژاد اصلاح شده .نژاد رنگی پر تولید. نژاد جهادی .نژاد بومی.. با راندمان تخمگذاری بالاتر و راندمان وزن گیری بهتر با رنگ تخم مرغ بازار پسند و همچنین رنگ جوجه یک روزه مطلوب با میزان تقاضای بیشتر دوام و ماندگاری بهتر نسبت به گله های مادری خود به خاطر جلوگیری از هم خون شدن وجلوگیری از نزدیک شدن ژنوتیپ وعدم یکسان شدن ساختار ژنی گله هاودر پی ان مقاومت بهتر نسبت به بیماری ها و الودگی ها این نوع اصلاح ژنتیک گونه ای از اصلاح در جهت هدفی خاص انجام شده است بنابراین گله ی مورد نظر خود را در جهت تولید جوجه یک روزه مشکی با راندمان تولید بهتر و میزان وزن گیری بهتر پرورش داده ایم
قیمت‌ها تلگرام اینستاگرام تماس