جوجه مرغ ۴۵ روزهاصلاح شده پر تولید
0 تومان
قیمت
45
سن
350 گرم
وزن
معرفی محصول

  جوجه مرغ اصلاح شده  پرتولید

انجام مراحل واکسیناسیون به صورت کامل:

واکسن دوگانه ۳روزگی واکسن  دوگانه ۷روز گی واکسن تزریقی ۱۲ روزگی واکسن گامبورو واکسن لاسوتا ۱۸ روزگی واکسن کولون سی ۲۸ روزگی به صورت مرتب هر ۱۵ روز یکبار واکسن نیوکاسل انجام شده

 بستگی به تعداد سفارش مشتری انجام مراحل نوک چینی و واکسیناسیون چهارگانه ای جهت نگهداری گله های مرغ مولد انجام خواهد شد

تضمین خرید محصول پس از تولید

تضمین خرید مرغ پایان دوره 

تضمین تامین ذرت و سویا و دان مورد استفاده

تضمین واکسیناسیون و تاییدیه از ازمایشگاه های معتبر

تضمین سن دقیق پرنده در قرارداد 

تضمین کیفیت و نژاد 

شرکت سورنا مرغ  سهامی خاص ثبت ۱۰۴۳

نام و نام خانوادگی را به درستی وارد نکرده اید
رایانامه را به درستی وارد نکرده اید
متن پیام را به درستی وارد نکرده اید
سورنا مرغ

سورنا مرغ . حرفه ای ترین دروازه تجارت طیور در ایران

دیگر محصولات
قیمت‌ها تلگرام اینستاگرام تماس