مرغ تخمگذار نشان گذاشتهاصلاح شده پر تولید
0 تومان
قیمت
5ماه
سن
1850 گرم
وزن
معرفی محصول

مرغ اصلاح شده پر تولید

تازه شروع کرده به تخم گذاری انجام بیش از ۲۰ مرحله واکسیناسیون انجام واکسیناسیون تزریقی انجام واکسیناسیون چهارگانه ی مارک برونشیت نیوکاسل واکسن سندرم افت تخم گذاری واکسن کوریزا واکسن آبله و تمامی واکسیناسیون های خوراکی B1واکسن لاسوتا برونشیت .واکسن گامبورو .واکسن لاسوتا کولن سی واکسن ویتاپست و واکسن های خوراکی دیگر هر ۱۵ روز یکبار واکسیناسیون به صورت کامل انجام شده و آزمایش خون جهت کنترل تیتراسیون به صورت مرتب انجام شده است ارسال بار طبق سفارش مشتری تفکیک بار به سفارش مشتری این گروه از درجه سه تا درجه یک بسته بندی شده که به سفارش مشتری آماده و ارسال می گردد

تضمین واکسیناسیون گله در قرارداد به صورت کتبی

تضمین خرید مرغ پایان دوره به صورت کتبی در قرارداد

تضمین کیفیت محصول تضمین سن دقیق گله تضمین ارسال بار طبق سفارش مشتری

تضمین مسئولیت بار تا مقصد به عهده شرکت

تضمین نژاد گله داخل قرارداد

تضمین مسئولیت بار و حمل و نقل آن تا مقصد به عهده شرکت

 بازبینی و بررسی گله قبل از انجام و عقد قرارداد

امکان بازدید کارشناس مشتری ونمونه گیری آزمایش خون

 

نام و نام خانوادگی را به درستی وارد نکرده اید
رایانامه را به درستی وارد نکرده اید
متن پیام را به درستی وارد نکرده اید
سورنا مرغ

سورنا مرغ . حرفه ای ترین دروازه تجارت طیور در ایران

دیگر محصولات
قیمت‌ها تلگرام اینستاگرام تماس