محصولات

نژاد اصلاح شده گلپایگان
نیمچه مرغمرغ
17,000 تومان
قیمت
۳/۵ماهه
سن
1300 گرم
وزن
نژاد نژاد لوهمن سرخ
عرضه بهترین نژاد مرغ بومی موجود در کشورمرغ
280,000 تومان
قیمت
6ماهه
سن
1900 گرم
وزن
نژاد اصلاح شده پر تولید
جوجه مرغ ۴۵ روزهمرغ
0 تومان
قیمت
45
سن
350 گرم
وزن
نژاد اصلاح شده پر تولید
مرغ تخمگذار نشان گذاشتهمرغ
0 تومان
قیمت
5ماه
سن
1850 گرم
وزن
نژاد اصلاح شده پر تولید
نیمچه مرغ بومینیمچه مرغ
19,500 تومان
قیمت
۴.۵ماهه
سن
1200 گرم
وزن
نژاد اصلاح شده پر تولید
جوجه یکماههجوجه زیر ۵۰روزه
6,500 تومان
قیمت
1
سن
250 گرم
وزن
نژاد محلی جهادی
فروش جوجه مرغ جهادیجوجه زیر ۵۰روزه
0 تومان
قیمت
2ماهه
سن
600 گرم
وزن
نژاد اصلاح شده
جوجه یکروزه نژاد قرمز ایسلندیجوجه یکروزه
2,200 تومان
قیمت
یکروزه
سن
0 گرم
وزن
نژاد ترکیب شده ایسلندی
جوجه یکروزه بومی اصلاح شدهجوجه یکروزه
1,500 تومان
قیمت
یک روزه
سن
50 گرم
وزن

قیمت‌ها تلگرام اینستاگرام تماس