نژاد اصلاح شده پر تولید
جوجه یکماههجوجه زیر ۵۰روزه
6,500 تومان
قیمت
1
سن
250 گرم
وزن
نژاد محلی جهادی
فروش جوجه مرغ جهادیجوجه زیر ۵۰روزه
0 تومان
قیمت
2ماهه
سن
600 گرم
وزن

قیمت‌ها تلگرام اینستاگرام تماس