نژاد اصلاح شده گلپایگان
نیمچه مرغمرغ
17,000 تومان
قیمت
۳/۵ماهه
سن
1300 گرم
وزن
نژاد نژاد لوهمن سرخ
عرضه بهترین نژاد مرغ بومی موجود در کشورمرغ
280,000 تومان
قیمت
6ماهه
سن
1900 گرم
وزن
نژاد اصلاح شده پر تولید
جوجه مرغ ۴۵ روزهمرغ
0 تومان
قیمت
45
سن
350 گرم
وزن
نژاد اصلاح شده پر تولید
مرغ تخمگذار نشان گذاشتهمرغ
0 تومان
قیمت
5ماه
سن
1850 گرم
وزن

قیمت‌ها تلگرام اینستاگرام تماس