مهمترین پارامتر در خرید مرغ تشخیص سن پرنده است
ویدئو / mp4
876
تعداد بازدید
0
تعداد نظرات
درباره ویدئو

در بحث خریدمرغ مهمترین پارامتر تشخیص سن دقیق پرنده است  ما در این فیلم نحوه تشخیص سن دقیق پرنده را به شما اموزش میدهیم   اهمیت این پارامتر خیلی زیاد است به طوری که مراحل بعدی  پرورش  موفقیت و شکست شما در بحث پرورش به این نکته وابسته است  این که شما پرنده ای تهیه کنید که دارای سن دقیق باشد و فروشنده سن دقیق را به شما بگید مهم است و تمام برنامه ریزی اینده شما به این پارامتر وابسته است  برنامه ریزی زمان تولید ،زمان نور دهی، زمان واکسن زدن، زمان نوکچینی ،زمان برگشت سرمایه،جیره غذایی وابسته به سن پرنده،پارامترهای دیگر که به سن پرنده وابسته است بنابراین توجه به این موضوع بسیار حائز اهمیت میباشد 

نام و نام خانوادگی را به درستی وارد نکرده اید
رایانامه را به درستی وارد نکرده اید
متن پیام را به درستی وارد نکرده اید
قیمت‌ها تلگرام اینستاگرام تماس